terug naar vorige pagina
geheugen van west

de CJN in Amsterdam-West

logo cjn
logo van de CJN

CJN

De letters CJN staan voor Christelijke Jeugdbond van Natuurvrienden. Deze vereniging voor jongelui is kort na de oorlog opgericht als christelijke pendant van de ruim 20 jaar oudere NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie). De CJN bestaat nog steeds, al heet deze sinds 1988 JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu). Het christelijke karakter van de bond is langzamerhand verloren gegaan. In Amsterdam-West was er ook een afdeling van de CJN, de Dwergstern geheten, waarvan ik van 1969 tot 1974 lid was. In mijn tijd kwamen de meeste leden eerst vooral uit Oud-West en Oud-Zuid en later vooral uit Nieuw-West. Dit was mede afhankelijk van op welke scholen propaganda werd gemaakt. Iedere zaterdag gingen we, gewapend met verrekijkers en laarzen, op excursie. Dat kon dichtbij zijn, b.v. het Amsterdamse Bos, maar ook veel verder weg zoals de Amsterdamse Waterleidingduinen of Waterland. We keken naar alles wat de natuur te bieden had, maar vooral naar vogels. Niet minder belangrijk was de gezelligheid. Jeugdbonders hadden zo hun eigen subcultuurtje met eigen gebruiken, termen en boertigheid. Dat moge blijken uit het jeugdbondswoordenboek te vinden op www.jeugdbond.nl, waar oude en nieuwe jeugdbondstermen worden uitgelegd. Hoewel Amsterdam zelf voornamelijk doortochtgebied was naar de geliefde excursiegebieden buiten de stad, werd er toch ook in Nieuw-West wel een enkele excursie gehouden. Ik denk aan de opgespoten terreinen bij Sloterdijk, een eldorado voor allerhande vogels en waar, net voor mijn tijd, zelfs flamingo's werden gezien. De ringdijk werd bezocht voor een planteninventarisatie. Verder werden er wel kleine onderzoekjes opgestart, zoals bijvoorbeeld naar loopkevers. Deze onderzoekjes bleven echter nogal eens steken in goede bedoelingen.
kevers
keveronderzoek

Allendepark

Dat onderzoekjes ook tot resultaat kunnen leiden, bewijzen de activiteiten van CJN-lid Luit Buurma. Op eigen initiatief inventariseerde hij de vogelrijkdom van het Sloterplaspark benoorden de Allendelaan. Mede op basis van die onderzoeksresulaten is destijds besloten in het gebied zoveel mogelijk de natuur de vrije loop te laten. Daarmee is dit gebied nog een van de weinige niet in cultuur gebrachte restanten van de opgespoten terreinen uit de jaren 50!

Zweefvliegen

Op de Christelijke Scholengemeenschap Pascal aan de Schipluidenlaan was destijds als biologieleraar de heer Van der Goot verbonden. Volkert van der Goot woonde op Meer en Vaart in Osdorp en reed altijd op een oud brommertje naar school. Hij was een befaamd kenner van vliegen en met name zweefvliegen. In die hoedanigheid nodigden wij hem een keer uit om een excursie te leiden. Nog zie ik hem door het veen bij Halfweg lopen en onderwijl met zijn schepnet sneller dan het licht een zweefvlieg vangen..... ah, een Syritta Pipiens klonk het al snel. Volkert is in 2001 overleden. Hij was erelid van de KNNV.
van der goot
Volkert van der Goot

De wilde stad

Voor diegenen die genteresseerd zijn in de natuur in Amsterdam wil ik nog wijzen op het boek 'De wilde stad'. Dit boek behandelt uitgebreid de natuur in al zijn facetten binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Het boek is in 2001 uitgegeven door de KNNV ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van die vereniging.