terug naar vorige pagina
geheugen van west

gymnastiekvereniging vlug en vaardig

Ontstaan

De huidige wetgeving bepaalt dat woningcorporaties zich naast hun zorg voor huisvesting ook inzetten voor een leefbare wijk. Of dit bij de aanleg van Nieuw-West ook het geval was, is mij niet bekend. Het is ook maar de vraag of dit tot de eigen aard van een woningbouwvereniging behoort. Hoe dan ook, in de beginjaren van Osdorp was het woningbouwvereniging Patrimonium die de aanzet heeft gegeven tot de oprichting van gymnastiekvereniging Vlug en Vaardig in Osdorp (zie www.vlugenvaardigosdorp.nl).
Er bestaat ook een voetbalclub met diezelfde naam. Het blijkt dat er in de jaren dertig in de Staatsliedenbuurt al een gymnastiekvereniging Vlug-en Vaardig bestond, waarvan een aantal leden in de jaren dertig de gelijknamige voetbalclub hebben opgericht (zie www.cvv-vlugenvaardig.nl). De voetbaltak werd als snel zelfstandig. Hoe de verhouding van het Osdorpse V&V met de oude gymnastiekvereniging is geweest, weet ik niet. Ook is mij niet bekend of er in andere nieuwbouwijken zusterclubs waren. In Amsterdam-Noord is er nog een korfbalclub met de naam Vlug&Vaardig. Ook Patrimonium?
Vorig jaar vierde de gymnastiekvereniging haar 50-jarig bestaan.

Lid

Al snel na de oprichting werden vele kinderen lid, en dan met name kinderen uit de Patrimonium- woningen. De verzuiling werkte nog goed. De zelfde kinderen die je tegenkwam op straat, kwam je tegen op school, in de kerk en dus ook op allerlei verenigingen zoals Vlug en Vaardig.
Zelf werd ik kort nadat wij naar Osdorp verhuisden, in 1962, lid en bleef dit tot ongeveer 1970.
Enkele avonden in de week trokken hele groepen kinderen naar de gymzaal in de Burg. van Tienhovenschool (voor een foto zie http://www.geheugenvanwest.nl/page/1924?forum_start=n14203#comment-14203) en later de Johannesschool. Dit in die jaren, in mijn geval, onder de enthousiaste leiding van 'meester' Bakker, want voornamen gebruikten we nog niet. Toch was meester Bakker niet mijn eerste gymleraar.

"Ik ken u ergens van"

Het zal eind jaren zestig zijn geweest, dat ons gezin op een avond langs de Bosbaan liep. Langs de kant zat een eenzame roeier op een vlondertje uit te rusten. Mijn vader, nieuwsgierig als altijd, knoopte een praatje met hem aan. De roeier bleek zich voor te bereiden op een roeiwedstrijd. Zijn grote rivaal zat schuin aan de overkant. Toch was hij wel genegen tot een praatje. Aan het eind van het gesprekje zei hij: ik ken u ergens van....... Pas later kwamen wij er achter dat de roeier Jan Wienese was, die in 1968 Olympisch kampioen met de skiff werd. Kennelijk had hij een beter geheugen dan wij, maar hij was inderdaad mijn eerste gymleraar begin jaren zestig.
wienese
Jan Wienese met zijn gouden plak

Bloed, zweet en tranen

Er werd altijd hard gewerkt op een gymavond. Na wat dolpartijen in de kleedkamer en het materiaalhok stelden we ons in gelid langs de lijn op, van kort naar lang en blootvoets als ik het wel heb. Daarna werd de absentielijst opgemaakt en konden we beginnen. Eerst rondjes lopen, niet de kantjes afsnijden, daarna een toestel. Meester Bakker legde uit hoe moest en vervolgens ging het achter elkaar over de bok, op de brug of over de mat, daarbij geholpen door de helpende hand van de meester. Als afsluiting van de gymuur werd er nog een spel gedaan. Soms was de broer van meester Bakker ook aanwezig, door ons nummer 34 genoemd, vanwege het rugnummer op zijn shirt. Hij was legendarisch op zijn snoeiharde balworpen achter zijn rug langs.
Jaarlijks waren er onderlinge wedstrijden, een uur vol spanning en eerzucht, maar het echte hoogtepunt van het jaar was het apenspel, dat op de laatste avond voor de zomervakantie werd gehouden. Ach, wie heeft daar geen herinneringen aan.......
Dat iemand zich wel eens bezeerde, spreekt voor zich, bloed en tranen vloeiden soms, maar bovenal herinner ik mij de stevige zweetlucht.
bok-eden
De schrijver over de bok, meester Bakker assisteert, op de achtergrond staat Alfred Klijn gereed en kijkt Jan van der Wal toe.

Tot slot....

zie ik op de website van de club de naam Slot, penningmeester/technisch commissie van de club. Ik moet me al sterk vergissen als dat niet een lid van de familie Slot is die al vanaf zo'n beetje het eerste begin in Osdorp woont!