terug naar hoofdpagina
vrije tijd

gedachten

Dr. Ir. H. van Riessen in 1952: "Iedereen is er van overtuigd, dat met de planning een wezenlijke structuurverandering der maatschappij gepaard gaat, een verandering die van hetzelfde karakter is als die welke in het communistisch Rusland ingevoerd is en daarmee alleen in graad van uitvoering verschilt" (Uit de "Maatschappij der toekomst" 1952, de schrijver uit zich in dit boek kritisch over de voorstanders van een planmatige beheersing van de maatschappij).
Olga Korotkikh, Russisch tolk/vertaalster, woonachtig in Nederland sinds 2005: "Rusland vroeger communistisch? Welnee, Nederland is communistisch".

De natuur is niet natuurlijk.

Een solist doet alles alleen, een solipsist denkt dat.

Je hoeft alleen maar jezelf te zijn om je te onderscheiden.

Iedere cultuur krijgt de muziek die het verdient.

Perfectionisme is duur.

Een goede inhoud gegeven in een slechte vorm is beter dan andersom.

prioriteiten stellen


in volgorde van afnemende volgorde van prioriteit is dat:

1. Belangrijk - Spoed: belangrijke zaken die niet kunnen wachten
2. Onbelangrijk - Spoed: onbelangrijke zaken die niet kunnen wachten
3. Belangrijk - Later: belangrijke zaken die kunnen wachten
4. Onbelangrijk - Later: dit kan meestal in de prullebak

vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg

De concept Wet zorg en Dwang is de beoogde opvolger en uitbreiding van de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen psychatrische ziekenhuizen, hieronder vallen ook verstandelijk gehandicapten).

Het gaat hierbij om goede zorg, ook als die zorg soms niet aanvaard wordt. In dat geval moet de keuze voor een bepaalde zorgmaatregel extra onderbouwd worden, omdat de keuzevrijheid van de client (of als deze wilsonbekwaam is door b.v. familie) genegeerd wordt. De professionele zorgverlener doet dan naar zijn op kennis en ervaring gefundeerde overtuiging wat het beste voor de client is.

Uiteindelijk gaat het in deze wet om de verhouding liefhebben (zorg) ten opzichte van vrijheid.

Het grote gebod volgens het Bijbelboek Matteus hoofdstuk 22 vers 37-39 (vertaling Nederlands Bijbelgenootschap 1951): Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Het tweede gebod (liefhebben van de naaste en jezelf) zit aan twee kanten: de naaste waar zorg aan gegeven wordt, de client die zich zelf liefheeft door zorg te aanvaarden. Vrijheid zit ook aan deze twee kanten.

Vrijheid houdt in: vrij van dwang (negatief), keuzevrijheid tot doen van het goede (positief). Vrijheid is niet absoluut, het is niet de vrijheid om iemand de hersens in te slaan, maar gebonden aan bovenstaande geboden.

Liefde en vrijheid zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.
Liefde zonder vrijheid (om te geven of te ontvangen) heeft geen betekenis, omdat het niet vrijwillig is.
Vrijheid zonder liefde levert kwaad op.

De zin van de nieuwe wet is dat zorg de vrijheid optimaal moet houden.

mei 2017

De Trias Politica in de Bijbel (Jesaja hoofdstuk 33 vers 22): Want de Heer is onze rechter, de Heer is onze wetgever , de heer is onze koning.
Dit zijn dus respectievelijk de rechterlijke macht, de wetgevende macht en de uitvoerende macht.

Ornitomanie: de ziekelijke neiging van volwassen mannen om alleen belangstelling te hebben voor vogels.

Schoonmaken is verdunnen.