terug naar hoofdpagina
vrije tijd

gavin maxwell

Gavin Maxwell - De Schotse schrijver ...............
foto maxwell
de schrijver aan het werk, met cigaret.....

chapter three

Tot mijn verrassing bleek hoofdstuk 3 van 'Ring of bright water' niet vertaald in de Nederlandse uitgave. Omdat Maxwell lange zinnen maakt, waarbij meerdere bij elkaar horende gedachten aaneengeregen worden, alsook omdat hij een uitgebreide woordenschat gebruikt, bleek het vertalen lastig. Mijn vertaling heeft niet de vanzelfsprekendheid als die van "Mijn huis heeft vensters op de zee' van M. Zwiers. Ik houd me daarom van harte aanbevolen voor verbeteringen.

moeras-arabieren

In 1956 bezocht Gavin Maxwell de Britse ontdekkingsreiziger Wilfred Thesiger, die op dat moment vertoefde bij de moerasarabieren in de delta van de Euphraat en de Tigris. Maxwell's otter Mijbil is uit deze moerassen afkomstig. In de 'The National Geographic Magazine' van februari 1958 is een artikel geplaatst van Thesiger, waarbij de kleurenfoto's gemaakt zijn door Maxwell (in die tijd waren kleurenfoto's in een tijdschrijft nog wat bijzonders).

hymne

In zijn boek 'The House of Elrig', een beschrijving van zijn jeugdjaren, noemt Maxwell een Engelse hymne, die gezongen werd bij het laatste avondgebed bij het vertrek van zijn kostschool. Het betreft het tweede vers van Hark, Hark, My soul. Het lied 'stirred my hyper-emotional nature to tears' zoals vertelt de schrijver.